Atliekų tvarkymas

Daugiau informacijos apie elektros ir elektroninės įrangos atliekas bei jų surinkimą ir atidavimą rasite: www.manrupirytojus.lt